Past Simple – karty uniwersalne

Moje ulubione materiały to materiały uniwersalne. 
Te karty z powodzeniem wykorzystacie zarówno w klasie 5, jak i na zajęciach z dorosłymi. 
Zestaw PDF zawiera 12 kart przedstawiających wydarzenia z przeszłości poszczególnych osób.

Pomysły na wykorzystanie kart:
W zależności od stopnia zaawansowania uczniowie mogą:
– ułożyć proste zdania w Past Simple
– wcielić się w wylosowaną postać i przedstawić wydarzenia z życia 
– relacjonować zdarzenia w formie pisemnej

Aby rozwijać kreatywność naszych uczniów do zestawu dołączyłam 8 nieuzupełnionych kart. 

Jak je wykorzystać?
Dzielimy uczniów na pary/grupy. Uczniowie losują kartę. Ich zadaniem jest wymyślenie 5 wydarzeń z życia wylosowanej osoby oraz przedstawienie tychże wydarzeń na forum klasy.
Zadaniem pozostałych grup jest stworzenie dodatkowych pytań szczegółowych.