Clothes – Prezentacja

Właśnie rozpoczynam dział Clothes z moimi drugoklasistami. 
Przygotowałam krótką prezentację, którą można wykorzystać zarówno na zajęciach online, jak również wyświetlać na tablicy w trakcie zajęć stacjonarnych. 🙂

1. Slajdy – True/False
Uczniowie mają za zadanie spojrzeć na obrazek i zdecydować, czy podane zdania są zgodne z prawdą. 
2.Slajdy – What is he/she wearing?
Zadaniem Uczniów jest uzupełnienie zdań, zgodnie z obrazkiem.
3.Ostatni slajd – Guess who?
Wariant A: Uczeń wybiera jedną postać z planszy. Pozostali Uczniowie kolejno zadają pytania aby dowiedzieć się, która postać została wybrana.
Wariant B: Uczeń wybiera postać z planszy i ją opisuję. Pozostali Uczniowie uważnie słuchają, aby zgadnąć o którą osobę chodzi.

Skorzystacie? Dajcie znać! 🙂